top of page
576626_173486649445948_388624049_n.jpg

Stowarzyszenie "Przyjazne Piekary"

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2010 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Piekar zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

Stowarzyszenie stawia sobie szereg celów, które mają poprawić jakość życia mieszkańców Piekar i przyczynić się do promocji tego pięknego miejsca. Wśród nich są m.in.: realizacja postulatów mieszkańców dotyczących infrastruktury wsi Piekary, reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz samorządowych, organizowanie wydarzeń środowiskowych i kulturalnych służących potrzebom i integracji społeczności Piekar, podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Piekar, integrowanie społeczności lokalnej, służące rozwojowi wsi i wykorzystaniu ich walorów gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych.

9_edited.jpg

Z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia "Przyjazne Piekary" składam wszystkim wyrazy uznania za dotychczasową działalność i osiągnięcia oraz za pracę na rzecz mieszkańców naszej wsi.

Praca ta przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkających tu ludzi.

Stowarzyszenie nasze dba o lokalne tradycje związane z historią tego regionu. Przez dekadę swojego istnienia stowarzyszenie zrealizowało wiele cennych projektów, zaktywizowało mieszkańców, dbało o promocję swojej miejscowości działając na rzecz inicjatyw własnych, które przekładały się na wspólne korzyści prowadząc swoją małą ojczyznę ku lepszej przyszłości.

Gratulacje dla Stowarzyszenie za te dokonania i DZIĘKUJĘ!

Dziękuję wszystkim osobom sympatyzującym, wspierającym oraz instytucjom zaangażowanym w działalność naszego stowarzyszenia na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.

Bez Waszego wsparcia nie byłaby możliwa tak szeroka działalność.

Wyrażam wielkie uznanie w imieniu własnym i mieszkańców Piekar.

Bardzo dziękuję!

Zofia Pyla, Sołtys wsi Piekary

To co widzisz zależy od tego skąd patrzysz

bottom of page