Stowarzyszenie "Przyjazne Piekary"

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2010 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Piekar zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

Stowarzyszenie stawia sobie szereg celów, które mają poprawić jakość życia mieszkańców Piekar i przyczynić się do promocji tego pięknego miejsca. Wśród nich są m.in.: realizacja postulatów mieszkańców dotyczących infrastruktury wsi Piekary, reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz samorządowych, organizowanie wydarzeń środowiskowych i kulturalnych służących potrzebom i integracji społeczności Piekar, podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Piekar, integrowanie społeczności lokalnej, służące rozwojowi wsi i wykorzystaniu ich walorów gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych.

Z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia "Przyjazne Piekary" składam wszystkim wyrazy uznania za dotychczasową działalność i osiągnięcia oraz za pracę na rzecz mieszkańców naszej wsi.

Praca ta przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkających tu ludzi.

Stowarzyszenie nasze dba o lokalne tradycje związane z historią tego regionu. Przez dekadę swojego istnienia stowarzyszenie zrealizowało wiele cennych projektów, zaktywizowało mieszkańców, dbało o promocję swojej miejscowości działając na rzecz inicjatyw własnych, które przekładały się na wspólne korzyści prowadząc swoją małą ojczyznę ku lepszej przyszłości.

Gratulacje dla Stowarzyszenie za te dokonania i DZIĘKUJĘ!

Dziękuję wszystkim osobom sympatyzującym, wspierającym oraz instytucjom zaangażowanym w działalność naszego stowarzyszenia na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.

Bez Waszego wsparcia nie byłaby możliwa tak szeroka działalność.

Wyrażam wielkie uznanie w imieniu własnym i mieszkańców Piekar.

Bardzo dziękuję!

Zofia Pyla, Sołtys wsi Piekary

To co widzisz zależy od tego skąd patrzysz

PIEKARY LISZKI KRAKÓW PIEKARY LISZKI KRAKÓW PIEKARY LISZKI KRAKÓW PIEKARY LISZKI KRAKÓWPIEKARY LISZKI KRAKÓW PIEKARY LISZKI KRAKÓWPIEKARY LISZKI KRAKÓW
Copyright © Vivamus 2018-2021. All rights reserved