Copyright © Vivamus 2018-2019. All rights reserved

Tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki.
Wskaż w urzędzie skarbowym Gminę Liszki jako miejsce Twojego zamieszkania!

Przypominamy, że podatek dochodowy od osób fizycznych należy rozliczyć w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Osoby mieszkające w gminie Liszki, zgodnie z prawem powinny złożyć swoje rozliczenie podatkowe w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie.

wydarzenia

ogłoszenia

Życzymy Wam Kobiety, abyście odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia a w sobie miłość.

Zofia Pyla, sołtys wsi Piekary i Rada Sołecka

ogłoszenia

ogłoszenia

Informujemy, że w bieżącym miesiącu - lutym 2019 na terenie miejscowości Piekary będą prowadzone prace inwestycyjne związany z instalacją kabli światłowodowych na przygotowanych do tego celu słupach telekomunikacyjnych. Prace będą prowadzone przez pracowników inwestora - firmy Fiberlink Sp. z o.o.

Firma Fiberlink Sp. z o.o.  prowadzi na terenie gminy Liszki inwestycje związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szybkiego łącza Internetowego oraz innych usług telekomunikacyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej pod adresem:

http://fiberlink.pl/pl/aktualnosci/

ogłoszenia

nadchodzące wydarzenie

Zakończono I etap realizacji parku rekreacyjnego w centrum Piekar. Z środków pochodzących z funduszu sołeckiego, nagrody w konkursie "Nowatorska Małopolska Wieś" oraz dożynek zakupiono sprzęt rekreacyjny. W kolejnym etapie przy współpracy ze studentami Politechniki Krakowskiej będzie wykonany park z alejkami i klombami wpasowane w naturalny krajobraz.

projekt w realizacji

ogłoszenia

obwieszczenie-o-wynikach-wyborow-1.jpg

więcej na stronie gminy

ogłoszenia

ogłoszenia

ogłoszenia

To co widzisz zależy od tego skąd patrzysz